Monday, January 2, 2017

Tatahan Plug untuk Fasa (Phase) Vs Tatahan Plug untuk Bumi (Earth)

Untuk geganti Masa Minimum Tetap Songsang (IDMT - Inverse Definite Minimum Time), salah satu tatahan ialah tatahan plug (plug setting). Nilai tatahan arus (pick up current) biasanya melebihi atau sama dengan arus beban penuh (full load current). Maka tatahan plug adalah 100% atau lebih dari arus beban penuh. Manakala bagi geganti kerosakan arus ke bumi (earth relay), tatahan arus biasanya lebih rendah dari arus beban penuh talian, maka tatahan plug <100%. Ini kerana, apabila melibatkan kerosakan ke bumi, arus akan mengalir balik ke bekalan sumber. Arus ini biasanya lebih rendah dari arus beban penuh disebabkan galangan kebumi lebih tinggi berbanding galangan talian. Galangan ke bumi adalah gabungan antara rintangan kerosakan (Rf), rintangan landasan menara (TFR - tower footing resistance), rintangan tanah (ground resistance) dan juga rintangan titik neutral sumber bekalan. Adakalanya kerosakan fasa ke bumi hanya dikesan oleh geganti atau fungsi perlindungan ke bumi (earth relay / function) tetapi gagal kesan oleh geganti IDMT fasa (phase IDMT relay) disebabkan arus yang lebih rendah berbanding arus beban penuh talian. 

Geganti Arus Lebih SPAJ140C ABB (OCEF)

Contoh gambarajah skematik geganti Siemens di mana kedua-dua perlindungan fasa dan bumi (OCEF) boleh diaktifkan

Sunday, January 1, 2017

Beza Antara Pemutus Litar Kutub Tunggal (Single Pole) dan Pemutus Litar Kutub Tiga (Three Pole)

Di dalam sistem penghantaran voltan tinggi, terdapat dua jenis pemutus litar yang digunakan iaitu kutub tunggal (single pole) dan kutub tiga (three pole). Apakah beza kegunaan antara kedua-dua jenis pemutus litar tersebut?

Di Malaysia, pemutus litar kutub tiga digunakan pada sistem 132 kV. Bagi pemutus litar kutub tiga, ia hanya memerlukan satu mekanisma untuk menutup dan membuka pemutus litar. Apabila berlaku kerosakan pada talian samada kerosakan satu fasa atau fasa ke fasa, pemutus litar akan dibuka serentak ketiga-tiga fasa talian dengan satu mekanisma tersebut dan ditutup serentak juga bagi ketiga-tiga fasa oleh geganti penutup semula (autoreclose). Tiada pembukaan dan penutupan fasa tunggal secara berasingan dibenarkan.

Pemutus Litar Kutub Tiga (Three Pole) - Sumber Gambar: Klik Sini

Manakala bagi pemutus litar kutub tunggal, ianya digunakan pada sistem 275 kV dan 500 kV. Bagi pemutus litar jenis ini, setiap fasa mempunyai mekanisma yang tersendiri di mana pembukaan dan penutupan pemutus litar secara berasingan bagi setiap fasa dibenarkan. Ini disebabkan untuk voltan lebih tinggi, masa yang pantas diperlukan untuk menutup semula pemutus litar fasa yang terkesan apabila kerosakan satu fasa berlaku untuk menjamin kestabilan sistem kuasa.

Pemutus Litar Kutub Tunggal (Single Pole) - Sumber Gambar: Klik Sini

Talian HVDC di Malaysia

Selain dari talian tiga fasa AC (132 kV, 275 kV & 500 kV), di Malaysia juga terdapat talian HVDC (arus terus voltan tinggi) 300 kV yang menghubungkan Malaysia dengan selatan Thailand. Disebabkan sistem voltan AC yang berbeza antara Malaysia dan Thailand, maka talian HVDC digunakan di mana kadar voltan AC yang berlainan ditukar kepada kadar voltan DC yang sama iaitu 300 kV. 

Talian HVDC yang menghubungkan antara Malaysia dan Thailand berfungsi sebagai sandaran (back up) dan untuk menjamin keselematan tenaga (energy security) antara kedua-dua negara. Untuk menukar voltan AC ke DC, stesen penukar diperlukan. Di Malaysia, stesen penukar (TNB HVDC substation) terletak di Gurun, Kedah yang menukar voltan 275 kVAC ke 300 kVDC.

Panjang Talian: 110 kM
Kadar Kuasa Hantaran = 300 MW
Kadar Voltan = 300 kV DC
Jenis Menara Talian = Monopolar


Talian HVDC

Stesen Penukar HVDC di Gurun (Sumber Gambar: Klik Sini)

Adakah Lokasi Kerosakan Yang Diberikan Geganti Semestinya Tepat? (Bahagian 1)

Selepas sesuatu kerosakan berlaku pada talian, lokasi kerosakan boleh diketahui dengan melihatnya dari geganti atau mengukur sendiri menggunakan perisian dari gelombang yang dimuat turun dari geganti atau perakam kerosakan (fault recorder). Namun, adakah nilai lokasi tersebut selalunya tepat? Terdapat keadaan di mana titik kerosakan gagal dikesan walaupun lokasi tersebut dalam anggaran yang diberikan oleh geganti. Sebenarnya byk faktor yang mempengaruhi ketepatan lokasi kerosakan yang diberikan oleh geganti antaranya ialah jenis kerosakan yang berlaku, punca kepada kerosakan, jenis algorithma yang digunakan untuk mengukur lokasi kerosakan, nilai galangan kerosakan, nilai mva tiga fasa dan galangan sumber (source impedance) yang sentiasa berubah dan byk lagi faktor yg lain.

Geganti Jarak vs Geganti Pembeza

Geganti jarak lebih digunakan untuk talian panjang. Ini disebabkan galangan kerosakan lebih kecil berbanding galangan talian maka kurang mempengaruhi capaian geganti. Selain itu, kesan yang lebih mempengaruhi talian panjang ialah ayunan kuasa (power swing). Maka geganti jarak dengan lengkung ciri khas digunakan untuk mengesan ayunan kuasa seterusnya menghalang geganti drp beroperasi bila ianya berlaku.. Geganti pembeza pula lebih digunakan untuk talian pendek. Ini disebabkan, arus pengecasan (charging current) kurang mempengaruhi talian pendek berbanding talian panjang. Namun terdapat geganti pembeza yang mempunyai fungsi pemampasan arus pengecasan membolehkan geganti pembeza digunakan untuk melindungi talian panjang. Geganti jarak dengan lengkung ciri quadramho juga digunakan untuk melindungi talian pendek. Ini kerana lengkung ciri ini mempunyai capaian resistif yang lebih besar untuk mengelakkan berlakunya keadaan "terkurang capaian" atau under-reached condition bila galangan kerosakan adalah besar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...