Saturday, September 5, 2015

Pengiraan Kerintangan Kerosakan (Rf) bagi Arka Kerosakan (Fault Arc)

Bismillahirrahmanirrahim..
Sumber gambar: Jianping Wang, ABB, 2013-06-14 KTH

Arka (arc) yang terhasil pada talian penghantaran disebabkan oleh kerosakan seperti objek yang hampir dengan talian (spt pokok) atau disebabkan oleh kilat (arka yang melompat ke menara talian) boleh diwakili oleh kerintangan kerosakan (fault resistance, Rf). Nilai Rf bergantung kepada panjang arka yang terhasil dan juga nilai arus kerosakan, If. Semakin panjang arka, semakin tinggi nilai Rf, manakala semakin tinggi nilai arus kerosakan, semakin rendah nilai Rf.

Nilai kerintangan kerosakan, Rf boleh mempengaruhi ketepatan pengiraan lokasi kerosakan (fault location) dan juga geganti yang menggunakan kaedah pengiraan galangan seperti geganti jarak (distance relay) dalam membuat keputusan samada isyarat pelantikan (tripping signal) perlu dihantar atau tidak terutama apabila kerosakan hampir dengan tatahan galangan zon.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...