Wednesday, December 31, 2014

Muat Turun Percuma (download) - Matlab GUI Based Distance Relay Teaching

Bismillahirrahmanirrahim..

Muat turun (download) secara percuma antaramuka pengguna (GUI) geganti jarak untuk tujuan pembelajaran yang asas..

Software: Matlab 2008 dan ke atas.

Prosedur:

1) Download fail tersebut di link berikut:


2) Extract file tersebut di mana-mana lokasi dalam komputer/laptop anda.

3) Cari dan buka (open) fail bernama: parameters.m (matlab code)


4) "Run" fail tersebut seperti berikut:


5) Ubah nilai parameter-parameter ikut kesesuaian anda.


6) Run simulation & tunggu beberapa saat untuk Matlab "initialize". Jika keluar pop-up, hanya klik OK dan tunggu hasil pada graf.

Tuesday, December 30, 2014

Skima Perlindungan Dibenarkan di Bawah Capaian Aka Permissive Underreach Protection

Bismillahirrahmanirrahim..

"Permissive Underreach Protection" ialah salah satu skima yang digunakan bersama-sama dengan geganti jarak (distance relay) untuk memastikan kerosakan dalam talian (protected line) yang dilindungi diasingkan serta merta walaupun salah satu geganti jarak tersebut melihat kerosakan dalam Zon 2.

Geganti jarak menggunakan kaedah diskriminasi zon di mana masa untuk setiap kerosakan diasingkan (tripped) bergantung kepada kedudukan kerosakan tersebut. Tiga zon utama ialah zon 1, zon 2 dan zon 3.

Zon 1 biasanya ditatah sebanyak 80 % dari titik geganti lokal di mana masa pengasingan kerosakan ialah serta merta. Baki 20 % ialah untuk toleran ralat pengubah arus dan voltan dan juga supaya tiada pertindihan dengan operasi geganti perlindungan busbar di pencawang jauh (remote).

Terdapat kemungkinan kerosakan berlaku dalam julat baki 20 % tersebut yang mana ia akan dilihat oleh geganti jarak lokal berada dalam zon 2. Jika ini berlaku, masa pelantikan pemutus litar lokal bukan serta-merta tetapi dalam julat 100 ms ke atas menyebabkan talian tidak diasingkan dalam masa yang serentak antara kedua-dua pencawang. 

Untuk mengatasi masalah ini, skima "Permissive Underreach Protection" digunakan bersama geganti jarak. Untuk skima ini berfungsi, komunikasi diperlukan di antara kedua-dua geganti iaitu antara geganti jarak lokal dan geganti jarak jauh (remote).

Sebagai contoh seperti gambar berikut, di mana kerosakan berlaku melebihi 80 % talian seperti yang dilihat oleh geganti di pencawang B (zon 2) tetapi dilihat berada dalam zon 1 oleh geganti di pencawang A. Kerosakan masih berada dalam talian yang dilindungi di mana masa pelantikan yang selamat ialah serta-merta.

Rajah 1

Dalam skima ini, apabila mana-mana geganti jarak mengesan kerosakan berada dalam zon 1, selain menghantar isyarat pelantikan ke pemutus litar lokal serta-merta, ia juga menghantar isyarat pembawa (carrier signal) kepada geganti jarak jauh (remote) memberitahu bahawa kerosakan berlaku dalam talian yang dilindungi walaupun geganti jarak jauh tersebut mengesan kerosakan berada dalam zon 2 seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

Rajah 2

Seperti dalam Rajah 1, geganti jarak di pencawang A akan menghantar isyarat kepada geganti jarak di pencawang B (carrier receive) menyebabkan masa pelantikan pemutus litar di pencawang B bukan lagi dengan lengah masa (>100 ms) tetapi serta-merta.

Rajah 3 ialah skima logik "Permissive Underreach Protection " bagi geganti Toshiba GRV 100.

Rajah 3

Rujukan:

Manual aplikasi (application manual) geganti Toshiba GRZ100. 

Wednesday, December 24, 2014

Perlindungan Kebeda Talian Aka Line Differential Protection

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamualaikum WBT..

Perlindungan Kebeda Talian (line differential protection) digunakan sebagai salah satu perlindungan utama melindungi talian penghantaran selain perlindungan jarak (distance relay).

Perlindungan ini dipilih disebabkan faktor-faktor berikut:

  • Sensitiviti yang tinggi
  • Sesuai untuk talian pendek
  • Tidak terkesan dengan ayunan kuasa (power swing)
  • Tiada masalah digunakan pada sumber yang lemah
Prinsip Operasi:

Keadaan stabil:


Keadaan stabil ialah keadaan di mana tiada kerosakan (fault) berlaku pada talian atau kerosakan berlaku di luar perlindungan unit geganti kebeda.

Pada keadaan ini, arus kebeda (differential current), Idiff = 0.

Keadaan tidak stabil:


Keadaan tidak stabil ialah keadaan di mana terdapat kerosakan berlaku di dalam perlindungan unit geganti kebeda.

Pada keadaan ini, arus kebeda (differential current), Idiff > 0.

Keperluan Geganti Kebeda

Geganti kebeda memerlukan komunikasi yang pantas dan berdayaharap di antara 2 pencawang yang bersambung dengan talian yang dilindungi. Data antara 2 pencawang biasanya dihantar menggunakan gentian optik.


Pemampasan Lengah Masa.

Terdapat lengah masa yang diambil untuk data dihantar dari satu pencawang ke satu pencawang dan lengah masa ini perlu dipampas supaya geganti tidak mengesannya sebagai "error".

Masa transmisi diukur secara berterusan dengan menghantar isyarat ‘time-tagged’ dari satu terminal ke terminal berikutnya.

Penyelarasan jam setempat (local clocks) adalah berdasarkan nilai lengah yang diukur.


Ciri-ciri Pelantikan Geganti Kebeda

Geganti kebeda akan menghantar isyarat pelantikan bile Idiff > 0 dan melebihi tatahan yang ditetapkan.

1) Kerosakan dalam zon

(a)

(b)

2) Kerosakan luar zon


3) Pegubah Arus Tepu (CT saturated)

Apabila pengubah arus menjadi tepu, nilai arus sekunder yang diterima oleh geganti kebeda menjadi tidak tepat. Ini akan menyebabkan titik dalam ciri pelantikan akan berubah dari dalam zon "no trip" kepada zon "trip". 

Pemampasan dibuat dengan mengubah lengkung ciri pelantikan apabila pengubah arus tepu dikesan seperti gambar berikut:


Pemampasan Arus Pengecasan (charging current)

Bagi talian yang panjang biasanya melebihi 100 km, nilai arus pengecasan tidak boleh diabaikan. Arus pengecasan akan menyebabkan nilai arus yang diukur di pencawang setempat tidak sama dengan arus yang diukur di pencawang jauh (remote) dan ini boleh menghasilkan error kepada geganti kebeda menyebabkan Idiff tidak sama dengan 0. Kesan arus pengecasan boleh menyebabkan voltan di pencawang jauh (remote) lebih tinggi berbanding voltan di pencawang setempat (local) disebabkan oleh kesan kapasitan (capacitance) talian tersebut.

Geganti numerik (numerical) mempunyai kelebihan memampas nilai arus pengecasan seperti berikut:


Sunday, December 21, 2014

Skima Semak Pengalir Terputus Aka Broken Conductor Check Scheme

Bismillahirrahmanirrahim..

Tujuan skima semak pengalir terputus (broken conductor check scheme) ialah untuk menghantar isyarat pelantikan tiga fasa kepada pemutus litar apabila berlakunya mana-mana fasa pengalir talian yang terputus.

Selain itu, ia juga dapat mengesan sekiranya terdapat gangguan di antara alatubah arus dengan terminal sambungan.

Skima ini secara berterusan mengukur nilai arus tidak simetri (unsymmetrical current) pada setiap fasa. 

Isyarat arus tidak simetri STI ditetapkan pada 1 apabila: 

1) mana-mana arus fasa yang kurang dari 80% nilai arus tertinggi pada dua fasa selebihnya.

2) nilai arus tertinggi adalah melebihi nilai tatahan minimum, IP>.

Jika pengesanan arus tak simetri berakhir dalam tempoh masa yang lebih lama dari tatahan lengah masa yang ditetapkan, t, isyarat pelantikan tiga fasa akan dihantar ke pemutus litar.


Saturday, December 20, 2014

Skima Penutup Semula Auto Aka Auto Reclose Scheme

Bismillahirrahmanirrahim..

Apabila berlakunya kerosakan pada talian penghantaran (samada kerosakan sementara/ubahtika atau kekal), geganti penutup semula auto (auto-reclose relay) akan menghantar isyarat kepada pemutus litar untuk cuba menutup semula talian penghantaran yang terpelantik. Skima ini direka bagi mengurangkan risiko kehilangan bekalan kepada pengguna selain menghadkan bilangan hentitugas (outage) dalam sistem grid.
Geganti ini mendapat isyarat masukan daripada geganti perlindungan utama (main protection relay) yang digunakan untuk melindungi talian seperti geganti jarak (distance relay) atau geganti perbezaan (differential relay).

Komponen asas bagi geganti auto-reclose adalah seperti berikut:

1) Geganti perlindungan utama (geganti jarak atau geganti perbezaan)
2) Geganti periksa penyegerakan (synchronising check relay)
3) Status pemutus litar (buka/tutup)
4) Bekalan DC
5) Voltan busbar
6) Voltan talian

Rajah di bawah menunjukkan komponen asas bagi geganti penutup semula auto.


Terdapat 2 jenis skima bagi geganti periksa penyegerakan iaitu skima talian mati (dead line) dan skima periksa penyegerakan (sync check). Biasanya skima periksa penyegerakan digunakan di bahagian pencawang yang mengimport kuasa kerana voltan dan arka penutupannya lebih rendah. Bagi skima talian mati, geganti periksa penyegerakan akan menghantar isyarat kepada geganti penutup semula auto apabila voltan busbar dalam keadaan hidup manakala voltan talian dalam keadaan mati. Bagi skima periksa penyegerakan pula, geganti periksa penyegerakan akan menghantar isyarat kepada geganti penutup semula auto apabila kedua-dua voltan busbar dan talian dalam keadaan hidup. 

Selain masukan dari geganti periksa penyegerakan, geganti penutup semula auto juga menerima isyarat masukan daripada status pemutus litar. Apabila berlakunya pelantikan, pemutus litar dalam keadaan buka di mana "normally closed contact" akan menghantar isyarat kepada geganti penutup semula auto mengatakan pemutus litar dalam keadaan buka dan penutupan semula pemutus litar boleh dilakukan. 

Satu lagi masukan kepada geganti penutup semula auto ialah gegelung penutup (closing coil) telah siap ditenagakan (energized) dan bersedia untuk menutup semula pemutus litar.

Berikut merupakan masukan-masukan bagi geganti penutup semula auto:

1) isyarat pelantikan dari geganti utama (initiation command/start autoreclose) 
2) syarat penyegerakan diterima (synchronization ok)
3) pemutus litar dalam keadaan buka.
4) gegelung penutup telah ditenagakan.

Berikut merupakan contoh keadaan-keadaan di mana operasi geganti penutup semula dibenarkan berlaku mengikut tahap voltan tinggi 132 kV & 275 kV.

1) Talian 132 kV

- Kerosakan satu fasa atau kerosakan fasa ke fasa: Pelantikan 3 kutub & penutupan 3 kutub.
- Kerosakan tiga fasa: Pelantikan tiga kutub & kunci keluar (lock out)
- Tiga kutub dengan satu pukulan (single shot) penutupan semula.

2) Talian 275 kV


- Kerosakan satu fasa: pelantikan satu kutub & penutupan satu kutub.
- Kerosakan fasa ke fasa: pelantikan tiga kutub & penutupan tiga kutub.
- Kerosakan tiga fasa: pelantik tiga kutub & kunci keluar (lock out).
- satu/tiga kutub dengan penutupan semula satu pukulan (single shot).

Geganti penutupan semula auto akan dihalang daripada beroperasi untuk keadaan-keadaan berikut:

1) kerosakan selain kerosakan penutupan semula yang dibenarkan.
2) geganti sokongan (back up) beroperasi.
3) geganti kegagalan pemutus litar (breaker failure) beroperasi (Peringkat 1 atau 2).
4) signal "intertrip" kepada geganti kegagalan pemutus litar diterima.
5) geganti perlindungan busbar beroperasi.
6) "External AR Block"

Dead time:

"Dead time" adalah masa yang ditetapkan bermula selepas isyarat pelantikan dihantar ke pemutus litar sehingga isyarat penutupan semula dihantar ke pemutus litar. Masa ini perlu mengambil kira masa yang diperlukan oleh pemutus litar benar-benar dalam keadaan buka selepas arka pelantikan berakhir dan juga masa supaya perubahan dinamik sistem penghantaran seperti ayunan sistem kuasa berakhir. "Dead time" biasanya dalam julat kurang 1 saat sehingga beberapa saat.

Reclaim time:

"Reclaim time" ialah masa yang ditetapkan bermula selepas isyarat penutupan semula dihantar ke pemutus litar sehingga masa yang ditetapkan berakhir. Bagi geganti penutup semula auto jenis satu pukulan (single shot), sekiranya berlaku sebarang jenis kerosakan dalam tempoh masa "reclaim time", isyarat pelantikan tiga fasa akan dihantar ke pemutus litar dan geganti penutup semula auto akan dikunci keluar (lock out). 


Friday, October 3, 2014

Video - Akibat Kegagalan Perlindungan Alatubah

Terdapat 2 jenis perlindungan yang digunakan untuk melindungi alatubah iaitu perlindungan utama dan perlindungan bantuan (back-up) untuk melindungi alatubah daripada sebarang jenis kerosakan. Video di bawah menunjukkan kesan akibat daripada kegagalan kedua-dua jenis perlindungan tersebut.
 
 

Sunday, September 21, 2014

Pengenalan Sistem Perlindungan

Assalamualaikum..

Talian penghantaran dan peralatan-peralatan yang terdapat dalam pencawang terdedah kepada sebarang jenis kerosakan. Tujuan sistem perlindungan adalah untuk mengurangkan kerosakan kepada peralatan di samping mengasingkan kerosakan dari sistem dengan kadar yang segera. Selain itu, sistem perlindungan juga bertujuan memastikan sistem sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan stabil. Gangguan bekalan elektrik kepada pengguna dapat diminimakan dengan adanya sistem perlindungan.

pengenalan sistem perlindungan elektrik

Apabila kerosakan gagal diasingkan dalam kadar/tempoh masa yang sepatutnya, ini akan menyebabkan:

1) sistem tidak stabil dan mendedahkan sistem kepada kerosakan yang lebih besar.
2) memendekkan jangka hayat peralatan
3) kualiti dan kebolehharapan sistem menurun
4) gangguan bekalan kepada pengguna samada gangguan bersifat sementara atau kekal (blackout) dan sebagainya.

Di antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya kerosakan atau "fault" dalam sistem kuasa adalah seperti:

1) Arus lampau samada disebabkan oleh litar pintas (short circuit) atau arus melebihi kadar boleh bawa arus (current carrying capacity) sesuatu peralatan.
2) Kejadian alam dan bencara seperti kilat, banjir, ribut/angin kencang, kebakaran dan sebagainya.
3) gangguan / pencerobohan oleh binatang liar dan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab.
4) kecuaian oleh petugas dalam melakukan pengujian peralatan atau menatah/menkonfigurasikan litar/skima sistem perlindungan.
5) kemalangan seperti menara tumbang, sentuhan jentera berat, dan sebagainya.
6) disebabkan oleh jangka hayat atau kebolehoperasian peralatan yang berkurang dan banyak lagi kemungkinan punca-punca yang lain.
  

Geganti Kerosakan Bumi Terhad Aka Restricted Earth Fault (REF) Relay

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamualaikum..

Geganti Kerosakan Bumi Terhad (Restricted Earth Fault relay, REF) digunakan sebagai perlindungan utama selain geganti Perbezaan bagi melindungi alatubah dari kerosakan ke bumi dalam belitan HV (HV winding) atau belitan LV (LV winding). Setiap belitan HV dan LV mempunyai geganti REF setiap satu. Geganti ini tidak dapat mengesan kerosakan fasa ke fasa atau kerosakan 3 fasa (tanpa menyentuh bumi) kerana sempadan perlindungannya ialah dari pengubah arus sebelah primer (primary / HV) sehingga pengubah arus yang dipasang pada neutral primer / HV bagi belitan sebelah primer / HV manakala bagi belitan sebelah sekunder / LV, sempadan perlindungannya ialah dari pengubah arus sekunder / LV sehingga pengubah arus yang dipasang pada neutral sekunder / LV. Geganti ini dapat digunakan untuk melindungi alatubah jenis Y-Y mahupun Y-Delta di mana bagi alatubah Y-Delta, alatubah Zig-Zag akan disambung pada sebelah belitan sekunder / LV supaya sambungan neutral dapat disediakan untuk arus pulang (return current) dan juga untuk sambungan alatubah pada neutral sekunder / LV. 

Rajah 1 menunjukkan operasi geganti kerosakan bumi terhad. Apabila berlaku kerosakan ke bumi samada dalam belitan primer / HV atau belitan sekunder / LV, tiada arus yang akan mengalir melalui salah satu pengubah arus (masukan kepada geganti REF) menyebabkan terdapat arus baki yang mengalir masuk ke dalam geganti REF di mana arus ini melebihi nilai tatahan arus (setting / pick up current). Geganti seterusnya akan menghantar isyarat kepada geganti pelantikan (Master Trip relay) yang seterusnya akan menghantar isyarat pelantikan kepada kedua-dua pemutus litar iaitu sebelah primer / HV dan juga sebelah sekunder / LV. Tiada lengah masa pelantikan disebabkan geganti REF adalah perlindungan utama bagi alatubah selain geganti jenis Perbezaan (Differential relay). 

Operasi Geganti Kerosakan Bumi Terhad - restricted earth fault relay
Rajah 1: Operasi Geganti Kerosakan Bumi Terhad

Rajah 2 dan Rajah 3 menunjukkan operasi geganti REF bagi kerosakan luar zon (outzone) dan kerosakan dalam zon (inzone) masing-masing. Bagi kerosakan luar zon, geganti REF dalam keadaan stabil di mana tiada arus baki mengalir masuk ke dalam geganti REF selagi nilai arus kerosakan tersebut tidak melebihi gandaan arus (biasanya 15 kali muatan alatubah) seperti dalam pengiraan tatahan arus geganti dan juga nilai voltan titik lutut (knee point voltage) pengubah arus yang digunakan (biasanya ditatah nilai voltan merentasi geganti tidak melebihi separuh nilai voltan titik lutut). 

Rajah 2: Operasi geganti REF bagi kerosakan luar zon

Rajah 3: Operasi geganti REF bagi kerosakan dalam zon

"Segala ilmu adalah milik Allah, kita hanya diberi pinjam"

Saturday, September 20, 2014

Geganti Jarak Aka Distance Relay

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamualaikum..

Post kali ini berkenaan geganti jarak. Apa itu geganti jarak? Geganti jarak atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil "distance relay" biasanya digunakan untuk melindungi talian penghantaran daripada sebarang kerosakan (atau "fault") yang boleh menyebabkan bahaya kepada sistem kuasa dan peralatannya. Ianya boleh digunakan sebagai perlindungan utama (main protection) atau sebagai perlindungan bantuan (back up) untuk melindungi talian penghantaran daripada sebarang jenis kerosakan sementara (transient) atau kerosakan kekal (permanent). Jika digunakan sebagai perlindungan bantuan, biasanya geganti perbezaan (differential) digunakan sebagai perlindungan utama. Terdapat juga geganti jarak yang digunakan sebagai perlindungan bantuan untuk melindungi alatubah (transformer). 

Geganti jarak juga disebut sebagai geganti galangan (impedance relay). Ini kerana penentuan lokasi kerosakan diukur berdasarkan pengiraan galangan (impedance) dari lokasi kerosakan sehingga ke titik pengukuran geganti. Geganti perlindungan juga biasanya digunakan untuk melindungi talian penghantaran voltan tinggi 132kV, 275kV dan 500kV di mana tahap voltan yang lebih rendah akan menggunakan geganti arus-lebih (over-current) atau geganti wayar-pandu (pilot-wire).

Rajah 1 menunjukkan skima asas perlindungan jarak bagi sesuatu talian penghantaran. Input-input untuk pengiraan galangan/jarak kerosakan ialah nilai voltan dan arus tiga fasa yang diperolehi daripada pengubah voltan (voltage transformer) dan pengubah arus (current transformer) masing-masing. Voltan dan arus tiga fasa terlebih dahulu perlu dituras (filter) untuk membuang unsur-unsur harmonik yang ada disebabkan oleh arka (arcing) kerosakan. Gelombang voltan dan arus yang telah dituras kemudiannya akan disampel pada frekuensi tertentu sebelum digunakan secara digital dalam geganti jarak. Geganti jarak akan membandingkan nilai galangan yang diukur dengan galangan tatahan (setting impedance) untuk menentukan samada kerosakan berlaku di dalam atau di luar zon yang dilindungi. Jika nilai galangan yang diukur lebih rendah berbanding nilai galangan tatahan, isyarat pelantikan (trip signal) akan dihantar kepada pemutus litar (circuit breaker) untuk memutuskan talian.Rajah 1: Skima Perlindungan Geganti Jarak

Terdapat pelbagai jenis/ciri geganti jarak iaitu Mho, Quadrilateral, Reactance, Admittance, Polarised-Mho dan berbagai jenis lagi. Setiap jenis geganti jarak ini mempunyai tujuan yang berbeza dan mempunyai perbezaan dari segi teori. Rajah 2 menunjukkan geganti jarak jenis Mho yang mana ciri zon perlindungan adalah berbentuk bulat. Sekiranya jarak/galangan kerosakan lebih rendah berbanding dengan jarak/galangan tatahan berbentuk bulatan tersebut, isyarat pelantikan akan dihantar kepada pemutus litar dalam masa yang telah ditetapkan bagi zon tersebut (tatahan masa). Zn ialah tatahan capaian (reach setting). Geganti jarak jenis Mho biasanya digunakan untuk melindungi talian penghantaran yang panjang berbanding geganti jarak jenis Quadrilateral (sisiempat). Bagi talian penghantaran yang panjang, galangan talian yang tinggi mampu mengurangkan kesan galangan/rintangan kerosakan (fault impedance/resistance) ke atas ketepatan geganti jarak. 


Rajah 2: Geganti Jarak jenis Mho

Geganti jarak mempunyai beberapa zon perlindungan dan biasanya terdapat 4 jenis zon berserta peratus jarak perlindungan yang berbeza dari pencawang lokal seperti berikut:

1) Zon 1: 80-85 % dari pencawang lokal

2) Zon 2: 100 % talian utama + 20 % dari talian berikutnya (untuk talian jenis radial/spur) atau 100 % talian utama + 50 % talian terpendek berikutnya.
3) Zon 3: 100 % talian utama + 100 % talian berikutnya.
4) Zon 3 terbalik: 20 % talian sebelumnya

Zon 1 adalah zon perlindungan utama di mana jika kerosakan berlaku dalam zon tersebut, isyarat pelantikan terus dihantar ke pemutus litar tanpa lengah masa. Zon 2, Zon 3 dan Zon 3 terbalik, zon-zon ini digunakan sebagai bantuan (back up) kepada perlindungan utama yang lain yang digunakan samada untuk melindungi talian utama, talian berikutnya atau talian sebelumnya. Masa lengah bagi Zon 2 ialah dalam 300 ms, manakala bagi Zon 3 dan Zon 3 terbalik pula ialah 3000 ms. Zon 3 terbalik digunakan sebagai bantuan kepada perlindungan utama talian sebelumnya terutama sekali perlindungan busbar pencawang tersebut. Alternatif kepada Zon 3 terbalik ialah Zon 3 offset di mana selain melihat ke hadapan menggantikan Zon 3, Zon 3 offset juga melindungi sebanyak 20 % talian sebelumnya. (*cuba cari maksud offset dalam bahasa Melayu, tetapi tiada yang maksudnya setara). Zon-zon perlindungan bagi geganti jarak ditunjukkan dalam Rajah 3.
Rajah 3: Zon Perlindungan Geganti Jarak

Salam Perkenalan

Assalamualaikum & Salam Sejahtera..

Ini adalah post pertama untuk blog yang baru ditubuhkan. Tujuan blog ini ditubuhkan sekadar berkongsi ilmu berkenaan perlindungan sistem kuasa di Malaysia. Para pembaca bebas memberikan pandangan dan komen pada mana-mana post dalam blog ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...